ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูชาวฟิลิปปินส์ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา

Info-dltv | 16 ต.ค. 2561
218

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นางเกรียงไกรแสงทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ต้อนรับผู้บริหารและคณะครูชาวฟิลิปปินส์ โรงเรียนรังสีอนุสรณ์ จังหวัดยะลา เข้าศึกษาดูงานเรื่องขั้นตอนการทำงานของ DLTV เพื่อสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมภายในโรงเรียนให้มีมาตราฐานยิ่งขึ้น