เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลคม 2561

PR dltv | 16 ต.ค. 2561
234

ผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ นำเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ อย่างใหญ่หลวง ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในทุก ๆ ด้าน นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยะประเทศจนถึงปัจจุบัน