การพัฒนาการสอนออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 2

Info-dltv | 16 ต.ค. 2561
333

   การพัฒนาการสอนออกอากาศและผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการเรียนการสอน DLTV ภาคเรียนที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสอนออกอากาศมีคุณภาพยิ่งขึ้น และการประชุมเรื่องแนวทางการประเมินครูโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกาญจนาภิเษก วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยากร และผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 1) ผู้บริหารและครูผู้สอนออกอากาศโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
2) ผอ.ยุวนิตย์ ศรศิลป์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อการสอน , เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการประจำสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว