“การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV” ณ โรงแรมพาลาสโช กรุงเทพมหานคร

nuttapong | 16 ส.ค. 2561
699

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ NEW DLTV” ณ โรงแรมพาลาสโช กรุงเทพมหานคร

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรียนปลายทาง และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV โดยมีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ และถ่ายทอดออกอากาศสดผ่านทางช่อง DLTV ๑๕

โดยในงานมีการบรรยายพิเศษของ รศ.นราพร  จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายพิเศษเรื่อง “NEW DLTV กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” และการบรรยายหัวข้ออื่น ๆ จากผู้เชี่ยวชาญ

CLICK VDO

 

 

 

Event Report