วิดีโอแสดงการปรับ LNB เพื่อรับชม New DLTV

Info-dltv | 30 ก.พ. 2563
2281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับ LNB เพื่อรับชม New DLTV บนดาวเทียมไทยคม 6

รับชมวิธีการปรับ LNB 

ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอ