เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เกษตรขั้นเทพ
01:00:00
การเกษตร
02:00:00
รอบภูมิภาค
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
03:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
03:30:00
แฮปปี้วิถีเกษตร
04:00:00
เกษตรไทยไอดอล
04:30:00
R : รอบภูมิภาค
05:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ
06:00:00
MON : ส23103สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม.3
07:00:00
MON : ท23102ภาษาไทยม.3
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : ค23102คณิตศาสตร์ม.3
09:00:00
MON : ง23102การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.3
10:00:00
MON : ง23102การงานอาชีพและเทคโนโลยีม.3
11:00:00
TUE : ค23102คณิตศาสตร์ม.3
12:00:00
TUE : ว23102วิทยาศาสตร์ม.3
13:00:00
TUE : ว23102วิทยาศาสตร์ม.3
14:00:00
TUE : พ23103สุขศึกษาม.3
15:00:00
WED : อ23102ภาษาอังกฤษม.3
16:00:00
WED : ส23103สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม.3
17:00:00
WED : ท23102ภาษาไทยม.3
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
WED : ส23104ประวัติศาสตร์ม.3
19:00:00
THU : ค23102คณิตศาสตร์ม.3
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
THU : ท23102ภาษาไทยม.3
21:30:00
R : แฮปปี้วิถีเกษตร
22:00:00
เกษตรไทยไอดอล
22:30:00
เกษตรไทยไอดอล
23:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ

ดาวน์โหลดตารางสอน