เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เกษตรขั้นเทพ
01:00:00
การเกษตร
02:00:00
รอบภูมิภาค
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
03:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
03:30:00
แฮปปี้วิถีเกษตร
04:00:00
โครงการพัฒนาผู้ผลิตข้าวขนาดกลางฯ
05:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ
06:00:00
R : การเกษตร
07:00:00
R : รอบภูมิภาค
07:30:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
08:30:00
R : เกษตรขั้นเทพ
09:30:00
R : การเกษตร
10:30:00
R : โครงการพัฒนาผู้ผลิตข้าวขนาดกลางฯ
11:30:00
R : แฮปปี้วิถีเกษตร
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
R : เกษตรขั้นเทพ
13:30:00
R : SHORT FILM หนังสั้น เสริมสร้างคุณธรรม เสริมสร้างจริยธรรม 1
14:30:00
R : โครงการพัฒนาผู้ผลิตข้าวขนาดกลางฯ
15:30:00
R : เกษตรขั้นเทพ
16:30:00
R : การเกษตร
17:30:00
R : รอบภูมิภาค
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : รอบรู้ถิ่นไทย
18:30:00
R : ก้าวอย่างพอเพียง
19:00:00
R : แฮปปี้วิถีเกษตร
19:30:00
R : รอบภูมิภาค
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : โครงการพัฒนาผู้ผลิตข้าวขนาดกลางฯ
21:30:00
R : เกษตรขั้นเทพ
22:30:00
R : การเกษตร
23:30:00
R : รอบภูมิภาค

ดาวน์โหลดตารางสอน