เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เกษตรขั้นเทพ
01:00:00
การเกษตร
02:00:00
รอบภูมิภาค
02:30:00
รอบรู้ถิ่นไทย
03:00:00
ก้าวอย่างพอเพียง
03:30:00
แฮปปี้วิถีเกษตร
04:00:00
เกษตรไทยไอดอล
04:30:00
R : รอบภูมิภาค
05:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ
06:00:00
TUE : ค23102 คณิตศาสตร์ ม.3
07:00:00
TUE : ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3 (1)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
TUE : ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3 (2)
09:00:00
TUE : พ23103 สุขศึกษา ม.3
10:00:00
WED : อ23102 ภาษาอังกฤษ ม.3
11:00:00
WED : ส23103 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.3
12:00:00
WED : ท23102 ภาษาไทย ม.3
13:00:00
WED : ส23104 ประวัติศาสตร์ ม.3
14:00:00
THU : ค23102 คณิตศาสตร์ ม.3
15:00:00
THU : ท23102 ภาษาไทย ม.3
16:00:00
R : ค23102 คณิตศาสตร์ ม.3
17:00:00
R : ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3 (1)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : ว23102 วิทยาศาสตร์ ม.3 (2)
19:00:00
R : พ23103 สุขศึกษา ม.3
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : อ23102 ภาษาอังกฤษ ม.3
21:30:00
R : แฮปปี้วิถีเกษตร
22:00:00
เกษตรไทยไอดอล
22:30:00
เกษตรไทยไอดอล
23:00:00
R : เกษตรขั้นเทพ

ดาวน์โหลดตารางสอน