เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สวัสดีเวียดนาม
00:30:00
ภาษาเกาหลี
01:00:00
ภาษาพม่า
01:30:00
วิถีอาเซียน
02:00:00
งานช่างฝีมืออาเซียน
02:30:00
รอบบ้านเรา
03:00:00
สีสันแอฟริกา
03:30:00
I am in Asean
04:00:00
แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
04:30:00
ท่องโลก ๑๐+๑
05:00:00
สีสันอาเซียนพลัส
05:30:00
ASEAN FOCUS
06:00:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
06:30:00
R : สวัสดีเวียดนาม
07:00:00
R : ภาษาเกาหลี
07:30:00
R : ภาษาพม่า
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R : วิถีอาเซียน
08:30:00
ส22103สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม.2
09:30:00
ท22102ภาษาไทยม.2
10:30:00
ค22102คณิตศาสตร์ม.2
11:30:00
R : งานช่างฝีมืออาเซียน
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
พ22103สุขศึกษาม.2
13:30:00
ง22101การงานอาชีพม.2
14:30:00
R : รอบบ้านเรา
15:00:00
R : สีสันแอฟริกา
15:30:00
R : I am in Asean
16:00:00
R : แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
16:30:00
R : ท่องโลก ๑๐+๑
17:00:00
R : สีสันอาเซียนพลัส
17:30:00
R : ASEAN FOCUS
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
18:30:00
R : สวัสดีเวียดนาม
19:00:00
R : ภาษาเกาหลี
19:30:00
R : ภาษาพม่า
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : วิถีอาเซียน
21:00:00
R : งานช่างฝีมืออาเซียน
21:30:00
R : รอบบ้านเรา
22:00:00
R : สีสันแอฟริกา
22:30:00
R : I am in Asean
23:00:00
R : แง้มประตูสู่ลาว ปี ๑-๒
23:30:00
R : ท่องโลก ๑๐+๑

ดาวน์โหลดตารางสอน