เฉพาะตารางสอน
00:00:00
ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
00:30:00
Eng Hour (Eng 24)
01:30:00
CAT English
02:00:00
The workshop (Eng 24)
03:00:00
Happy English by Kru Somsri
03:30:00
Speak up
04:00:00
Click
04:30:00
Sparkling English
05:00:00
Good Morning vocab King
05:30:00
R : ทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
06:00:00
THU : อ21102ภาษาอังกฤษม.1
07:00:00
THU : ท21102ภาษาไทยม.1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU : ส21103สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม.1
09:00:00
FRI : อ21102ภาษาอังกฤษม.1
10:00:00
FRI : ส21103สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม.1
11:00:00
FRI : ง21101การงานอาชีพม.1
12:00:00
FRI : ศ21104นาฏศิลป์ม.1
13:00:00
MON : ท21102ภาษาไทยม.1
14:00:00
MON : ค21102คณิตศาสตร์ม.1
15:00:00
MON : อ21102ภาษาอังกฤษม.1
16:00:00
MON : ส21104ประวัติศาสตร์ม.1
17:00:00
TUE : ส21103สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมม.1
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
TUE : ท21102ภาษาไทยม.1
19:00:00
TUE : ค21102คณิตศาสตร์ม.1
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
TUE : ศ21102ทัศนศิลป์ม.1
21:30:00
R : Eng Hour (Eng 24)
22:30:00
R : CAT English
23:00:00
R : The workshop (Eng 24)

ดาวน์โหลดตารางสอน