เฉพาะตารางสอน
00:00:00
The Workshop
01:00:00
Eng Hour (Eng 24)
02:00:00
HAPPY English by Kru Somsri
02:30:00
CAT Engilish
03:00:00
Click
03:30:00
Sparkling English
04:00:00
R: The Workshop
05:00:00
R:Eng Hour (Eng 24)
06:00:00
MON : ท21101(ม.1)ภาษาไทย
07:00:00
MON : ค21101(ม.1)คณิตศาสตร์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: Click
08:30:00
MON : อ21101(ม.1)ภาษาอังกฤษ
09:30:00
MON : ส21102(ม.1)ประวัติศาสตร์
10:30:00
TUE : ส21101(ม.1)สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11:30:00
TUE : ท21101(ม.1)ภาษาไทย
12:30:00
TUE : ค21101(ม.1)คณิตศาสตร์
13:30:00
TUE : ว21103(ม.1)เทคโนโลยี
14:30:00
TUE : ว21103(ม.1)เทคโนโลยี
15:30:00
R : ท21101(ม.1)ภาษาไทย
16:30:00
R : ค21101(ม.1)คณิตศาสตร์
17:30:00
R: Sparkling English
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : HAPPY English by Kru Somsri
18:30:00
R : อ21101(ม.1)ภาษาอังกฤษ
19:30:00
R: Sparkling English
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ส21102(ม.1)ประวัติศาสตร์
21:30:00
R: Eng Hour (Eng 24)
22:30:00
R: Happy English by Kru Somsri
23:00:00
R: Click
23:30:00
R: Sparkling English

ดาวน์โหลดตารางสอน