เฉพาะตารางสอน
00:00:00
ศิลปะหุ่นไทย
00:30:00
การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
01:30:00
ร้อยบุปผา
02:00:00
พินิจนคร
03:00:00
ลีลาศิลป์
03:30:00
วิชาพึ่งตนเอง
04:00:00
เมืองนิรมิต จิตตนคร
04:30:00
สยามศิลป์
05:30:00
ฒ.เล่าเรื่อง
06:00:00
สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
06:30:00
วิถีไทย
07:00:00
ตะวันยิ้ม
07:30:00
ที่นี้บ้านเรา
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
ชนช้างกราฟิก
08:30:00
ท15101 ภาษาไทย5
09:30:00
อ15101 ภาษาอังกฤษ5
10:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)
11:30:00
R : ศิลปะหุ่นไทย
12:00:00
ข่าวเที่ยง
12:30:00
กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)
13:30:00
R : ท15101 ภาษาไทย 5
14:30:00
ภูมิภาค 3.0
15:30:00
R : การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พาลีสอนน้อง
16:30:00
R : ร้อยบุปผา
17:00:00
R : พินิจนคร
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R : ลีลาศิลป์
18:30:00
R : วิชาพึ่งตนเอง
19:00:00
R : เมืองนิรมิตร จิตตนคร
19:30:00
R : ฒ.เล่าเรื่อง
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : ที่นี้บ้านเรา
21:00:00
R : สยามศิลป์
22:00:00
R : สร้างสรรค์ทัศนศิลป์
22:30:00
R : วิถีไทย
23:00:00
R : ตะวันยิ้ม
23:30:00
R : ที่นี้บ้านเรา

ดาวน์โหลดตารางสอน