เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Animal Speak
00:30:00
Animal Speak
01:00:00
โลกใสไร้ขยะ
01:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
02:00:00
I am ฉันจะเป็น
02:30:00
New Heart New World Kids
03:00:00
ปลูกจิต kid อาสา
03:30:00
คู่หูทดลองวิทย์
04:00:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
04:30:00
ดอกไม้ใต้หมอน
05:00:00
Animal Speak
05:30:00
Animal Speak
06:00:00
THU : ค14101 คณิตศาสตร์ 4
07:00:00
THU : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)
09:00:00
FRI : ค14101 คณิตศาสตร์ 4
10:00:00
FRI : ท14101 ภาษาไทย 4
11:00:00
FRI : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ)
12:00:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
13:00:00
R : ค14101 คณิตศาสตร์ 4
14:00:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
15:00:00
R : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ)
16:00:00
R : ค14101 คณิตศาสตร์ 4
17:00:00
R : ท14101 ภาษาไทย 4
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
คู่หูทดลองวิทย์
18:30:00
R : ว14101 วิทยาศาสตร์ 4 (วิทยาการคำนวณ)
19:30:00
ว้าวุ่นรุ่นเล็ก
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
21:30:00
Animal Speak
22:00:00
โลกใสไร้ขยะ
22:30:00
Fat Fact ความจริงรอบพุง
23:00:00
I am ฉันจะเป็น
23:30:00
New Heart New World Kids

ดาวน์โหลดตารางสอน