เฉพาะตารางสอน
00:00:00
กระปุกปัญญา
00:30:00
ใต้สันติสุข
01:00:00
มองผ่านกาลเวลา
01:30:00
วิถีผ่านเลนส์
02:00:00
หน้าต่างตะวันตก
02:30:00
หนังพาไป
03:00:00
FoodWork
03:30:00
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร
04:30:00
พันแสงรุ้ง
05:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
05:30:00
ดูให้รู้
06:00:00
THU : ท12101 ภาษาไทย2
07:00:00
THU : อ12101 ภาษาอังกฤษ2
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
09:00:00
FRI : ค12101 คณิตศาสตร์2
10:00:00
FRI : ท12101 ภาษาไทย2
11:00:00
FRI : อ12101 ภาษาอังกฤษ2
12:00:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
13:00:00
MON : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2
14:00:00
MON : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
15:00:00
MON : ท12101 ภาษาไทย 2
16:00:00
MON : อ12101 ภาษาอังกฤษ 2
17:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
หนังพาไป
18:30:00
TUE : ค12101 คณิตศาสตร์ 2
19:30:00
FoodWork
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
TUE : ว12101 วิทยาศาสตร์ 2 (วิทยาการคำนวณ)
21:30:00
พันแสงรุ้ง
22:00:00
ขนมไทยอะไรเอ่ย
23:00:00
ดูให้รู้
23:30:00
ภัตตาคารบ้านทุ่ง

ดาวน์โหลดตารางสอน