เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
01:00:00
Cross-curriculum
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู
03:00:00
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
04:00:00
Early-Year
05:00:00
R: Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
06:00:00
R: Cross-curriculum
07:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
09:00:00
R: Early-Year
10:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
11:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
12:00:00
R: Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
13:00:00
R: Cross-curriculum
14:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
15:00:00
R: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
16:00:00
R: Teacher as Learner ทักษะศตวรรษที่ 21ของเด็กไทย
17:00:00
R: Cross-curriculum
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
Practically SCIENCE
18:30:00
R: Early-Year
19:30:00
ครูพบกูรู
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Lesson Study
21:00:00
R: Cross-curriculum
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
23:00:00
R: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ดาวน์โหลดตารางสอน