เฉพาะตารางสอน
00:00:00
Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้
01:00:00
Science/Teacher as Learner
02:00:00
เมล็ดพันธุ์ครู
03:00:00
ห้องพักครู Teacher as Leaners
04:00:00
Music and Art
05:00:00
R: Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้
06:00:00
R: Science/Teacher as Learner
07:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: ห้องพักครู Teacher as Learners
09:00:00
R: Music and Art
10:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการครูโรงเรียนวังไกลกังวล
11:00:00
เทปบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
12:00:00
R: Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้
13:00:00
R: Science/Teacher as Learner
14:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
15:00:00
R: ห้องพักครู Teacher as Learners
16:00:00
R: Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้
17:00:00
R: Science/Teacher as Learner
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: Music and Art
19:00:00
R: Teacher as Learner ชุมชนแห่งการเรียนรู้
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
Practically SCIENC
21:00:00
R: Science/Teacher as Learner
22:00:00
R: เมล็ดพันธุ์ครู
23:00:00
R: ห้องพักครู Teacher as Leaners

ดาวน์โหลดตารางสอน