เฉพาะตารางสอน
00:00:00
วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
01:00:00
การเขียนโปรแกรมด้วยแลปวิวเบื้องต้น
02:00:00
เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
03:00:00
พื้นฐานการประกอบอาหาร
04:00:00
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในโรงงาน
05:00:00
การเขียนโปรแกรมสำหรับ Arduino ด้วยภาษา C/C++เบื้องต้น
06:00:00
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
07:00:00
เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
เตรียมสอบ TOEIC ด้วยตนเอง
09:00:00
การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์
10:00:00
การตกแต่งเว็บไซต์เบื้องต้น
11:00:00
สนุกกับภาษา
12:00:00
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C
13:00:00
ผลิตภัณฑ์ชะลอวัยจากสมุนไพรธรรมชาติ
14:00:00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ยุคไทยแลนด์ 4.0
15:00:00
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithms)
16:00:00
สรีระวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์
17:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
อาหารตะวันตก (Western Cuisine)
19:00:00
อินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่ง
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
21:00:00
เพชรแผ่นดิน
22:00:00
Clean Food Good Health
23:00:00
ตามรอยพระองค์ท่าน ผ่านครูสู่ห้องเรียน

ดาวน์โหลดตารางสอน