เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: ผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ของ มทร. รัตนโกสินทร์
01:00:00
R: การพัฒนา AR VR Application เพื่อนำขึ้นAppstore /Playstore
02:00:00
R: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and Design)
03:00:00
R: เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
04:00:00
R: วิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
05:00:00
R: ญี่ปุ่นศึกษา
06:00:00
R: โภชนาการเพื่อการดำรงชีวิต
07:00:00
R: การเขียนโปรแกรมด้วยแลปวิวเบื้องต้น
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R: เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
09:00:00
R: สืบสายลายสลัก
10:00:00
R: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
11:00:00
R: เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
12:00:00
R: ความรู้สู่ผู้ประกอบการ
13:00:00
R: พื้นฐานการประกอบอาหาร
14:00:00
R: หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
15:00:00
R: สตอรี่มีชีวิต
16:00:00
R: เครื่องหอมและของชำร่วย
17:00:00
R: เครื่องสำอางจากธรรมชาติและสมุนไพร
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: รอบรั้ว มทร.รัตนโกสินทร์
19:00:00
R: เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ by ครูชมบี
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
21:00:00
R: สนทนาภาษาญี่ปุ่นในโรงงาน
22:00:00
R: เพชรแผ่นดิน
23:00:00
R: Clean Food Good Health

ดาวน์โหลดตารางสอน