เฉพาะตารางสอน
00:00:00
การออกแบบระบบไฟฟ้า
01:00:00
วงจรดิจิตอล
02:00:00
ผลิตภัณฑ์เกษตร
03:00:00
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
04:00:00
เทคโนโลยีสารสนเทศ
05:00:00
R: การออกแบบระบบไฟฟ้า
06:00:00
R: วงจรดิจิตอล
07:00:00
R: ผลิตภัณฑ์เกษตร
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
โฟล์คซอง
09:00:00
อังกฤษเทคนิคงานช่าง
10:00:00
เทคโนโลยีสมองกล
11:00:00
ภาษาอังกฤษชีวิตจริง 1
12:00:00
ขนมไทย
13:00:00
Fundamental of aviation industry part 1
14:00:00
เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash CS6 เบื้องต้น
15:00:00
สถิติเบื้องต้น
16:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
17:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: การออกแบบระบบไฟฟ้า
19:00:00
R: วงจรดิจิตอล
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
ขนมไทย
21:00:00
R: ผลิตภัณฑ์เกษตร
22:00:00
R: เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
23:00:00
R: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดตารางสอน