เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สื่อสารอย่างไรไม่ไร้สาระ
01:00:00
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากสมุนไพร
02:00:00
การสร้างแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น
03:00:00
การพัฒนา Mobile Application ด้วยระบบ Cross Platform
04:00:00
เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
05:00:00
อาหารไทยพื้นถิ่นเพื่อสุขภาพ
06:00:00
การนำบอร์ด Arduino มาประยุกต์ใช้งาน 1
07:00:00
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยุคไทยแลนด์ 4.0
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
ภาษาญี่ปุ่นเทคโนโลยี
09:00:00
วัฒนธรรมญี่ปุ่น
10:00:00
วิศวกรรมความร้อนและของไหล
11:00:00
สุขภาพและสปาตามภูมิปัญญาวิถีไทย
12:00:00
แม่ครัวหัววิทย์ by ครูชมบี
13:00:00
เรียนดนตรีไทย
14:00:00
รักษ์ภาษาไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล
15:00:00
R: เตรียมสอบ TOEIC ด้วยตนเอง
16:00:00
R: การตกแต่งเว็บไซต์เบื้องต้น
17:00:00
R: สนุกกับภาษา
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: ผลิตภัณฑ์ชะลอวัยจากสมุนไพรธรรมชาติ
19:00:00
R: สรีระวิทยาการสืบพันธุ์และการผสมเทียมสัตว์
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
มทร.รัตนโกสินทร์
21:00:00
R: หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
22:00:00
R: อาหารตะวันตก (Western Cuisine)
23:00:00
R: เพชรแผ่นดิน

ดาวน์โหลดตารางสอน