เฉพาะตารางสอน
00:00:00
ประมง
01:00:00
ผลิตภัณฑ์เกษตร
02:00:00
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
03:00:00
อุตสาหกรรมเกษตร
04:00:00
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
05:00:00
R: ประมง
06:00:00
R: ผลิตภัณฑ์เกษตร
07:00:00
R: เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
ดนตรีกีต้าร์คลาสสิค
09:00:00
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
10:00:00
การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
11:00:00
สวยใสแบบฟรีสไตล์
12:00:00
เรียนรู้การใช้งาน lot
13:00:00
การใช้โปรแกรมกราฟฟิก Illustrator CS6
14:00:00
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
15:00:00
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
16:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
17:00:00
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
R: ประมง
19:00:00
R: ผลิตภัณฑ์เกษตร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
เรียนรู้การใช้งาน lot
21:00:00
R: เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
22:00:00
R: อุตสาหกรรมเกษตร
23:00:00
R: ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

ดาวน์โหลดตารางสอน