เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
ด้วยพระบารมี
03:30:00
ในหลวงของเรา
04:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
MON : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1
07:00:00
MON : ท11101 ภาษาไทย 1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
MON : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
09:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์)
10:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
11:00:00
TUE : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
12:00:00
TUE : ท11101 ภาษาไทย 1
13:00:00
TUE : ว11101 วิทยาศาสตร์1
14:00:00
TUE : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
15:00:00
WED : ท11101 ภาษาไทย 1
16:00:00
WED : ค11101 คณิตศาสตร์ 1
17:00:00
WED : อ11101 ภาษาอังกฤษ 1
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
WED : กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ)
19:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
THU : ท11101 ภาษาไทย 1
21:30:00
เรื่องของพ่อ รอทุกคนเล่า
22:00:00
100 ปี ไกลบ้าน ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
22:30:00
แสงแห่งปณิธาน
23:00:00
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
23:30:00
ภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลดตารางสอน