เฉพาะตารางสอน
00:00:00
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
ด้วยพระบารมี
03:30:00
ในหลวงของเรา
04:30:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
THU:อ11101 ภาษาอังกฤษ1
07:00:00
THU:ค11101 คณิตศาสตร์1
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
THU:ว11101 วิทยาศาสตร์1 (วิทยาการคำนวณ)
09:00:00
FRI:ว11101 วิทยาศาสตร์1
10:00:00
FRI:ค11101 คณิตศาสตร์1
11:00:00
FRI:ท11101 ภาษาไทย1
12:00:00
FRI:กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักศิลปะ, กอท.)
13:00:00
TUE: ค11101 คณิตศาสตร์ 1
14:00:00
TUE: ท11101 ภาษาไทย 1
15:00:00
R: อ11101 ภาษาอังกฤษ1
16:00:00
R: ค11101 คณิตศาสตร์1
17:00:00
R: ว11101 วิทยาศาสตร์1 (วิทยาการคำนวณ)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
R: ว11101 วิทยาศาสตร์1
19:30:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
R: ค11101 คณิตศาสตร์1
21:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
22:00:00
เรื่องของพ่อรอทุกคนเล่า
22:30:00
แสงแห่งปณิธาน
23:00:00
R : เย็นศิระเพราะพระบริบาล
23:30:00
R: สานสายใยแผ่นดิน

ดาวน์โหลดตารางสอน