เฉพาะตารางสอน
00:00:00
R: เย็นศิระเพราะพระบริบาล
00:30:00
R: สานสายใยแผ่นดิน
01:00:00
R: ภาพยนตร์ส่วนพระองค์
02:00:00
R: ตามรอยสายน้ำพระราชหฤทัย
02:30:00
R: แม่ของแผ่นดิน
03:00:00
R: ด้วยพระบารมี
03:30:00
R: ในหลวงของเรา
04:30:00
R: พระเมตตาดั่งสายธาร
05:00:00
R: สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
05:30:00
R: เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
06:00:00
R: อ11101 ภาษาอังกฤษ1
07:00:00
R: ค11101 คณิตศาสตร์1
08:00:00
เคารพธงชาติ