เฉพาะตารางสอน
00:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
00:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
01:00:00
วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
02:00:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
03:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
03:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
04:00:00
R:วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
05:00:00
พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
06:00:00
สารคดีแตกหน่อ ต่อยอด
06:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10
07:00:00
R:วีดีทัศน์ สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา (ร.10)
08:00:00
เคารพธงชาติ
08:01:00
R:พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
09:00:00
FRI : ว11101 วิทยาศาสตร์1
10:00:00
FRI : ค11101 คณิตศาสตร์1
11:00:00
FRI : ท11101 ภาษาไทย1
12:00:00
FRI : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักศิลปะ, กอท.)
13:00:00
MON : อ11101 ภาษาอังกฤษ1
14:00:00
MON : ท11101 ภาษาไทย1
15:00:00
MON : ค11101 คณิตศาสตร์1
16:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักประวัติศาสตร์)
17:00:00
MON : กลุ่มบูรณาการ(แกนหลักสุขศึกษาและพลศึกษา)
18:00:00
เคารพธงชาติ
18:01:00
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
18:30:00
TUE : อ11101 ภาษาอังกฤษ1
19:30:00
สารคดีแตกหน่อต่อยอด
20:00:00
ข่าวในพระราชสำนัก
20:30:00
TUE : ค11101 คณิตศาสตร์1
21:30:00
ในหลวงของเรา
22:30:00
ด้วยพระบารมี
23:00:00
พระเมตตาดั่งสายธาร
23:30:00
เทิดไท้ราชันย์ รัชกาลที่ 10